Trefwoordenlijst

Hier komen de trefwoorden uit stap 1.

Anly:

Fasen gedragsverandering
Gedrag
Klassieke conditionering
Operante conditionering
Pavlov
Prochaska
Psychologie
Stimulus-Respons
Nudging

Linde:

Cirkel van gedragsverandering
Gedaantewijziging
Gedragspatronen
Gedragsveranderingen in organisaties
Gedragsveranderingsfasen
Gedragsveranderingsmodel
Gezondheidspsychologisch perspectief
Oorzaken gedragsveranderingen

Joyce:

Gedragsverandering vanuit een gezondheidspsychologisch perspectief
Ijsbergmodel van McClalland
De ultieme kudde van Mark Earls
Beïnvloed worden door aderen
Sociale druk om gedrag te veranderen
Gedragsverandering door trauma
Vrijwel geen gedragsverandering na een jaar #MeToo
Klassieke conditionering
Operante conditionering

Hanne:

Stages of change
Nudging
Fases
Levensstijl veranderen
Gedragsinterventies
Acties veranderen
psychologische reacties
Executieve problemen
Verandering in emotie

Thomas

Empirisch
Gezondheidspsychologie
Hiërarchisch behoeftemodel
Intrinsieke en Extrinsieke motivatie
Re-actief en pro-actief

Mitch
Aanpassen van ingesleten gedragsroutines
Ontkenning (pre-contemplation)
Erkenning (contemplation)
Verkenning (preparation)
Actie gedragsverandering
Volhouden (maintenance)
Priming (geheugen)
Nudging
Weerstand
Conditionering

Lynn Delepierre
Behaviorisme
Evidence-Based-Practice
Evolutie
Frits Muskiet
Gedragspatroon
Gedragswetenschap
Gezondheidszorg
Hond van Pavlov
Hulpverlener
Klassieke Conditionering
Liesbeth Preller
Little Albert Experiment
Omgevingsfactor
Operante conditionering
Skinner-box
Triade model
Zelfdeterminatietheorie
Zelfdoding

_Ellen_
Bewustwording
Conditionering (klassieke & operante)
De vijf fasen van gedragsverandering (ontkenning, erkenning, verkenning, actie en volhouden)
Gedragsovertuiging
Motivatiecirkel (hoe veranderen mensen hun gedrag?)
Psychologie
Veranderproces

Cato Meersdom

Gedragswetenschap
Veranderproces
De motivatiecirkel
Actie
Gedragsovertuiging
Conditionering

sarah

gedragsverandering
nudging
gedrag
gedragsveranderingcigrkel