Statistieken

Hier komen de statistieken voor stap 4.

Anly
Vlaamse Overheid (2016) Vlaamse Gendermonitor geraadpleegd op 5 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gendermonitor-2016

In de statistiek 'Doodsoorzaken en verloren potentiële levensjaren' vinden we informatie over het verschil tussen mannen en vrouwen wanneer we spreken over verschillende doodsoorzaken. Er wordt aangetoond wat de meest voorkomende doodsoorzaken zijn. De statistiek is van 2016, dit is dus een redelijk recente statistiek.

StatBel (2018) Vanaf 2040 blijft de vergrijzing van de Belgische bevolking stabiel door de geleidelijke uitdoving van het babyboomeffect, geraadpleegd op 5 december 2018, op https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/vanaf-2040-blijft-de-vergrijzing-van-de-belgische-bevolking-stabiel-door-de-geleidelijke

In de statistiek 'Bevolkingsvooruitzichten' vind je een demografische projectie van de bevolking in België. In de statistiek wordt weergegeven hoe veel en hoe snel de bevolking zal evolueren en vergroten. Iets wat zeker opvalt bij deze statistiek is dat de vergrijzing een alsmaar groter probleem wordt naar de toekomst toe.

joyce:
Evolutie in alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs, in % (2000-2015). Verenging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

De tabel gaat over de evolutie in alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs in procent. Het is verzameld tussen 2000 en 2015 in het Vlaams Gewest.

Aantal en % gemeenten volgens type gemeentelijk jeugdwerkprogramma (1995,1998,2004,2007,2010,2014). VVJ-enquête en cijferboeken gemeentelijk jeugdwerkbeleid.

De tabel gaat over het aantal en % gemeenten volgens type gemeentelijke jeugdwerkprogramma. De informatie is verzameld in het Vlaams Gewest in het jaar: 1995,1998,2004,2007,2010,2014.

Aantal zelfdodingen naar geslacht (1993-2014). WVG, Agentschap Zorg en Gezondheid.

De tabel gaat over het aantal zelfdodingen naar geslacht. De informatie is verzameld tussen 1993 en 2014 in het Vlaamse gewest.

Evolutie in tabaksgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs, in % (2000-2015) vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

De tabel gaat over een evolutie in tabaksgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs in procent. De info is verzameld in het Vlaams Gewest tussen 2000 en 2015.

Linde:

Smets, D. (s.d.). Evolutie in alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs, in %. Geraadpleegd op 11 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/leerlingenbevraging-vad

Deze grafiek gaat over de evolutie in het alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs in het Vlaamse Gewest. Er wordt een evolutie gemaakt over 15 jaar heen. Globaal kan je stellen dat er een daling is in het aantal jongeren dat ‘ooit’ alcohol dronk. En ook de jongeren die ‘regelmatig’ alcohol dronken dalen ook over het algemeen.

Smets, D. (s.d.) Percentage personen met een overconsumptie alcohol. Geraadpleegd op 11 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/gezondheidsenqu%C3%AAte-wiv

Deze grafiek gaat over het percentage personen die aan overconsumptie van alcohol doet. Bij mannen gaat dit dan over meer dan 21 eenheden per week, bij vrouwen meer dan 14 eenheden per week.

Lynn Delepierre:

Smets, D. Gestandaardiseerde sterftecijfers door suïcide per 100000 inwoners in het Vlaamse Gewest.

https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-gezondheid -> zelfdoding per 100000 inwoners.

Hier zie je de sterftecijfers door suïcide per 100000 inwoners in het Vlaamse Gewest. De blauwe lijn staat voor het aantal sterftecijfers door zelfmoord bij mannen en de oranje lijn staat voor het aantal sterftecijfers door zelfmoord bij vrouwen in de loop van de jaren 2000-2014. De statistiek loopt van 2000-2014. Het valt op dat het aantal sterftegevallen bij mannen door zelfmoord een stuk hoger ligt dan bij vrouwen.

Thomas
Researchgate. (2011). Travel Survey. Geraadpleegd op 14 december 2018, op https://www.researchgate.net/figure/Student-and-staff-modes-of-travel-to-the-Geelong-Waterfront-Campus_fig1_281610931

Harvard Business Review. (2006). Geraadpleegd op 14 december 2018, op https://hbr.org/2006/10/the-new-indian-consumer

bron 3: GOV.UK. (2007). Geraadpleegd op 14 december 2018. Op https://www.gov.uk/government/publications/changes-in-the-behaviour-and-health-of-40-to-60-year-olds/changes-in-the-behaviour-and-health-of-40-to-60-year-olds-between-1991-to-1993-and-2011-to-2013/

_Mitch_
Vad. (2017, December). factsheet gaming. Opgehaald van Vad.be: http://www.vad.be/assets/factsheet_gamen_dec2017_finaal

Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang en de impact van gamen in Vlaanderen en Belgie

Vad. (2017, December). factsheet Alchol. Opgehaald van Vad.be:
http://www.vad.be/assets/factsheet_alcohol_dec2017_finaal-1
Per Capita consumptie van alcholische dranken in Belgie.

Gokken(hyperlink)
Vad. (2017, December). factsheet gokken. Opgehaald van Vad.be: http://www.vad.be/assets/factsheet_gokken_december_2017finaal
Evolutie van het spelen met krasbiljetten bij scholieren in het vlaams secundair onderwijs sinds 2017.

_Ellen_
Dep. onderwijs en vorming (2016) Vroegtijdig schoolverlaten in het vlaamse secundair onderwijs.
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vroegtijdig-schoolverlaten-in-het-vlaams-secundair-onderwijs-rapport-2016-1