Organisatielijst

Hier komen de organisaties afkomstig uit je basistekst bij stap 2.

Anly:
Catharina Ziekenhuis
Maxima Medisch Centrum
Reinier de Graaf Gasthuis
Vlaamse Overheid-Departement Welzijn, Gezondheid en Gezin

Linde:
Arbeidsrechtbank (voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen)
Familierechtbank (voor ouders en kinderen)

Hanne:
Alzheimer onderzoekscentrum afdeling Neurologie
Het Gielsbos
Instituut Born-Bunge (universiteit Antwerpen)
Radboud universitair medisch centrum Nederland
Universitair medisch centrum Groningen
Ziekenhuis netwerk Antwerpen (afdeling Neurologie)

Thomas:
/

joyce:
/

Mitch:
Vlaams expertisecentrum alchol en andere drugs (VAD)
UGent (Universiteit)
Drugslijn.be
Centra Algemeen welzijnswerk (CAW)
Jeugd Advies Centra (JAC)
Centra Geestelijke gezondheidszorg (CGG)

Lynn:
Buddywerking
Centrum van Algemeen Welzijn (CAW)
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Jongeren Advies Centrum (JAC)
Vertrouwenscentrum kindermishandeling

_Ellen_
De Vlaamse Overheid
Kind & Samenleving
MAS in jonge handen
Piazza del l'arte

Cato
/