Bronnenlijst

Hier komen alle bronvermelding in de mooie APA.

Anly:

Bogt, T. ter, Dorsellaer, S. van, & Volleberg, W. (2003). Psychische gezondheid, risico- gedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.

Wilsterman, M.E.F., Dors, N., Sprij, A.J., & Wit, J.M. (2004). Kliniek en beleid bij jongeren met alcoholintoxicatie op de afdelingen voor spoedeisende hulp in de regio Den Haag, 1999-2001. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 148, 1496-500.

Kleef, L.E. van, & Lely, N. van der (2006). Jongeren met alcoholintoxicatie, een groeiend probleem. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150, 2521-2522.

Tapert, S.F., Caldwell, L., & Burke, C.M.A. (2004-2005). Alcohol and the adoles- cent brain. Alcohol Research and Health, 28, 205-212.

Vorst, H. van der (2007). The key to the cellar door: The role of the family in alcohol use. (Dissertatie.) Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

De Visser, M. (2013) De alcoholvrije puber: een praktische gids. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

De Visser, M. (2011) Onze kinderen en alcohol: van de oprichters van de alcoholpoli. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

De Visser, M. (1941) Drinken tot we zinken: dronkemansverhalen. Antwerpen: Standaard, 1980.

Van der Lely, N. (2018) Alcohol. Groningen: Noordhoff, 2018.

Van der Lely, N. (2008) Alcoholintoxicaties: een zorgelijk signaal. Magazine kinderverpleegkunde, (2011), p. 20-23.

Van der Lely, N. (2015) A neonate with a scrotal abnormality. Jornal of Clinical Neonatology, (2015), p. 215.

Van Blitterswijk, A. (2010) RNA processing pathways in amyotrophix lateral sclerosis, (2010), p. 275-290.

Van Blitterswijk, A. (2018) Somatic mutations in neurons during aging and neurodegeration. Acta Neuropathologica, (2018), p. 811-826.

Van Blitterswijk, A. (2012) Calcium orthophosphate coatings, films and layers. Progress in Biomaterials (2012), p. 1-40.

Van Kleef, L.E. (2006) Jongeren met alcoholintoxicatie: een groeiend probleem. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde. (2006), p. 150.

Van Hoof, (2011) Making sense of alcohol experiences: Young adolescents’ accounts of alcohol-related critical incidents. Addictive Behaviors. (2011), p. 849-854.

Brug, J., van Assema, P., Lechner, L. (2017) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Hoogduin,C.;Keijsers, G.;Van Der Staak,C.(1999) motivering tot gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,1999.

Van der Veen,M.; Goijarts, F. (2012) Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2012.

Stinese,,B.B.; Renes, R.J.; Meinetten, J.; Bruin,H. (2013) interactieve media voor gedragsverandering. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, p. 18-21.

Heiderman,J.M.C.; Engels, J.A.; Van Der Gulden, J.W.J (2002) Knelpunten in de arbo-curatieve samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts: wat staat noodzakelijke gedragsverandering in de weg? Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, p. 185-191.

Keers, J.; Ubink-Veltmaat, L. (2005) Therapietrouw is abnormaal gedrag. Huisarts en Wetenschap, p. 30-35.

Van Caenegem, W. (2010) Gedragsverandering op de werkvloer. Aanbevelingen voor een veiligere werkomgeving. [eindwerk]. Leuven: Katholieke Hogeschool Leuven.

Da Silva Da Conceicao, M. (2006) Gezondheidspromotie en gedragsverandering: is wetgeving alleen voldoende als aanzet tot het stellen van gezond gedrag? [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Pans, T. (2010) Modellen van gedragsverandering: toegepast op gezonde voeding. [eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Verstraete, P. (2010) Gedragsverandering op mensenmaat. Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen.

Vandenbroucke, B.; Goedhuys, J. (2010) Gedragsverandering bij diabetespatiënten. Huisarts Nu, p. 298-302.

Craeynest, M.; Crombez, G.; De Bourdeaudhuij, I. (2003) Motiveren van obese personen tot gedragsverandering. De eetbrief: RUG nieuwsbrief over gezond en lekker eten, p. 115.

Carrington Chunn, J. (2002) The Health Behavioral Change Imperative.

Zhang, J. (2017) Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy.

Way Lee, L. (2018) Behavioral Economics and Bioethics A Yourney.

Nieuwsblad (30, november, 2018) Elektrisch fietsen of gewoon: hoeveel calorieën scheelt dat? (Nieuwsblad).

Het Laatste Nieuws (30, november, 2018) 18-jarige crimineel krijgt jaar cel na inbraak in fitness. (Het Laatste Nieuws).

EMIS (28, november, 2018) Europese Commissie pleit voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050. (EMIS).

Caroline E. Hogen Esch, Victorien M. Wolters, Susan A. M. Gerritsen, Hein Putter, B. Mary von Blomberg, Ingrid M. W. van Hoogstraten, Roderick H. J. Houwen, Nico van der Lely, M. Luisa Mearin (2011) Specific Celiac Disease Antibodies in Children on a Gluten-Free Diet.

C.F. Bodewes, Thomas; Luttikhold, Joanna; F.M. van Stijn, Mireille; Visser, Marliek; van Norren, Klaske; A.R. Vermeulen, Mechteld; A.M. van Leeuwen, Paul (2011) Antioxidative Properties of Flavonoids. Current Organic Chemistry, p. 2616-2626.

De Boer,J.; Van Blitterswijk, A. (2013) Materiomics.Cambrigde University Press.

Mosley, M.(prod.). (2010) Into the mind. [video] Brussel: VRT-Canvas.

Hilversum, T. (1981) Gedragsverandering.

Thompson, Dennis Frank (1940) Classic films for Introductory psychology. New York: Pearson Prentice Hall, 2006.

Joyce:

Aantal en % gemeenten volgens type gemeentelijk jeugdwerkprogramma (1995,1998,2004,2007,2010,2014). VVJ-enquête en cijferboeken gemeentelijk jeugdwerkbeleid.

Aantal zelfdodingen naar geslacht (1993-2014). WVG, Agentschap Zorg en Gezondheid.

Algra, H., & Nijenhuis, M. (2006). Kinderen en … keuzen maken: over het omgaan met sociale druk, reclame, beïnvloeding en verleiding. Amersfoort, Nederland: Kwintessens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de financiële responsabilisering van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (9 februari 2018). Belgisch staatsblad, 9914.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de erkenning van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (22 november 2018). Belgisch staatsblad,89110.

Biessels, G. J. (2014). Vasculaire oorzaken van dementie; de waarde van het levensloopperspectief. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, 2014(Vol.2(2)), 48–56. Geraadpleegd van https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007%2Fs40533-014-0009-y

Blokker, B. (2016, 9 februari). ‘Criminele jongens zielig vinden helpt niet. Liefde. Dat helpt wél’. Geraadpleegd op 7 december 2018, van https://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/10/criminele-jongens-zielig-vinden-helpt-niet-liefd-1586491-a690580

Bogaerts, S., & Poisez, T. (2007). Gedragsverandering bij seksuele delinquenten. Het Triade-model ter ondersteuning van besluitvorming. Vakblad voor maatschappelijk werk (2007), vol. 2, 13-15.

Bondeson, U.V. (1989). Prisoners in prison society. Oxford: transaction publishers.

Bozek, B. (2013). Sociale druk, ecologie en jongeren: een empirisch onderzoek naar het effect van sociale druk op de intentie tot het stellen van ecologisch gedrag bij jongeren.

Bröker, E. (2016, 21 maart). Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder een dak wonen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Vol.25(1), pp.90-101. http://doi.org/10.18352/jsi.478

Cohen, J., P. Mannarino, A. & Kinnish, K. (2017, juli). Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Commercially Sexually Exploited Youth. Journal of Child & Adolescent Trauma, 2017(volume 10), 175–185. Geraadpleegd van https://link.springer.com/article/10.1007/s40653-015-0073-9

Cressey, D.R. (1955). Changing criminals: the application of the theory of differential association. American journal of sociology, 61(2), 116-120.

De Jong, J. D. (2012b, 12 april). 'Je bent pas een stoere vent als je constant een grote bek hebt'. De volkskrant. Geraadpleegd op 7 december 2018, van https://www.volkskrant.nl/mensen/-je-bent-pas-een-stoere-vent-als-je-constant-een-grote-bek-hebt-%7Eb4e08f5b/

De Jong, J.D. (2012). Mores leren of moeilijk zijn: Groepsprocessen en delinquent gedrag onder studenten en 'Marokkaanse' jongens. Tijdschrift voor criminologie. 2012 (54), 3–17.

De Rechtspraak (2011). Waarom straffen? Retrieved 10 april, 2015 from https:// www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/ThemaDossiers/Strenger-straffen/Pages/ Achtergrondinformatie.aspx

De Vuyst, C. (1990). De beïnvloeding van riskant gedrag: het tillen van patiënten door verplegend personeel: een literatuurstudie.

De Wree, E., Vandenberghe, T., & Ceunen, B. (2018). Stevige wortels, sterke vleugels: Werken met jongeren rond zelfbeeld, motivatie, grenzen, rust, krachten en verantwoordelijkheid. Oud-Turnhout, België: Gompel&Svacina.

Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd (31 mei 2017). Belgisch staatsblad, 60393.

Decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (18 juli 2008). Belgisch staatsblad, 38161.

Dienst Justitiële Inrichtingen (2013). Informatieblad Re-integratiecentrum. N.P.: Dienst Justitiele inrichtingen.

Earls, M., & De Jong, P. (2010). De Ultieme Kudde: het begrijpen en beïnvloeden van massagedrag. Amsterdam, Nederland: Maven Publishing.

Evolutie in alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs, in % (2000-2015). Verenging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Evolutie in tabaksgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs, in % (2000-2015). Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Geudens, L. & Danckaerts, M. (2011, september). De ADHD-toolkit: eerste resultaten van een gerandomiseerde, gecontroleerde studie van dit instrument voor gedragsverandering binnen de schoolsituatie. Vlaams Congres kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie: Timmeren aan de weg. (2011) Leuven.

Goijarts, F., & Veen, M. van der (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaal agogisch werk. Coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Haan, N. de (2014a). In Denemarken wonen gedetineerden samen met studenten (en het werkt!). De Correspondent. Retrieved 20 March, 2015, from https://decorrespondent.nl/1723/In-Denemarken-wonen-gedetineerden-samen-met-studenten-en-hetwerkt/178112504317-6e222077

Haan, N. de (2014b). Meeting halfway. Unpublished bachelor’s thesis, Universiteit Utrecht, Utrecht, The Netherlands.

Hanrath, J. (2009). Opvoeden in een gesloten jeugdinrichting: Een contradictio in terminis? Retrieved 10 April, 2015, from http://www.werkeninjustitieelkader.nl/CmsData/Artikelen/Opvoeden%20in%20gesloten%20jeugdinrichten_Joep%20Hanrath_Proces%202009-3.pdf

Hartogh, V. den (2010). Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden. Retrieved 3 April, 2015, from http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/nazorg-ex-gedetineerden/ werkboek-stimulanz/Werkboek_structuur_nazorg_ex-gedetineerden.pdf

Hoog, D. de (2012). Meer wetenschap achter de tralies. Retrieved 13 February, 2015, from http:// www.advalvas.vu.nl/nieuws/meer-wetenschap-achter-de-tralies
Jong, J. de (2007). Kapot moeilijk. Retrieved 2 February, 2015, from https://www.rug.nl/research/ portal/files/2785349/thesis.pdf

Krechtig, L. (2013). Normeren als bestanddeel van methodisch handelen. In A. Menger & L. Krechtig (Eds.), Werken in gedwongen kader (pp. 387–391). Amsterdam: SWP Amsterdam.

Liu, H., Patki, G., Salvi, A., Kelly, M., & Salim, S. (2018, 2 februari). Behavioral effects of early life maternal trauma witness in rats. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2018(volume 81), 80–87. Geraadpleegd van https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2017.10.013

Ministerieel besluit van 21 januari 2002 houdende de invulling van de taken uit te voeren door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen voor de Vlaamse Zorgkas (14/02/2002). Belgisch staatsblad,5626.

Minke, L. (2018, 5 oktober). Waarom straffen we? Kronik. Geraadpleegd via https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/sam_nyhedsliste/hvorfor_straffer_vi

Minke, L. K. (2011). The effects of mixing offenders with non-offenders: Findings from a danish Quasi-Experiment. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 12(1), 80–99.

Mosley, M. (2010). Into the mind (Into the mind). Brussel: VRT - Canvas.

Naets, E. (2010). Kan piekeren worden afgeleerd door operante conditionering? Een onderzoek naar de invloed van operante conditionering op de autobiografische geheugenspecificiteit.

Noordman, W. (2010, 17 december). Beïnvloeding van gedrag; een klasse(n)spel! Lichamelijke opvoeding, 98(11), 28–30.

Nuttin, J. (1999). Sociale beïnvloeding: toetsbaar leren denken over gedrag. Leuven, België: Universitaire pers.

Princen, M. (z.d.). Conditioneren - BrainMatters. Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van http://www.brainmatters.nl/terms/conditioneren/

Rasschaert, D., Vanderlinden, C., & Vanhollebeke, L. (2018, 17 september). Het aantal meldingen over discriminatie van vrouwen en mannen blijft stijgen in 2017. Perscentrum. Geraadpleegd van https://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20180917/het-aantal-meldingen-over-discriminatie-van-vrouwen-en-mannen-blijft-stijgen-i

Schriel, P. (2017, 5 december). De 5 fasen van gedragsverandering. Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://patrickschriel.nl/2015/01/28/de-5-fasen-van-gedragsverandering/

Streng, H. (2017, 27 september). Het ijsbergmodel van McClelland: kijk ook eens onder water. Streng. Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://www.streng.nl/ijsbergmodel-mcclelland-kijk-onder-water/

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). Principles of criminology. Chicago: JB Lippincott Co.

Sutherland, E. H., & Schuessler, K. F. (1973). On Analyzing Crime. Chicago, Verenigde Staten Amerika: University of Chicago Press.

Teleac Stichting. Ontdek de psychologie, hoofdstuk 8. Hilversum, Nederland: Teleac.

Van Steenkiste, M., & Lens, W. (Reds.). (2001). Zelfdeterminatie als sleutel tot stabiele gedragsverandering. Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Jaarboek (2001) Leuven, België: Acco.

Van Vliet, L., Kester, J., & Boverhuis, J. (2018, 17 oktober). Vrijwel geen gedragsverandering na een jaar #MeToo. Eenvandaag. Geraadpleegd op 7 december 2018, van https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/vrijwel-geen-gedragsverandering-na-een-jaar-metoo/

Vanhouche, A., Smoyer, A. B. & Minke, L. (2018, juli) Couscous in Tilburg Prison Food Narratives and the Quality of Prison Life in a Belgian-Dutch Prison. Prison sevice journal, 4-11. Geraadpleegd via https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/PSJ%20238%20Prison%20Service%20Journal%20July.pdf
Verhagen, L. (2018, 17 september). Elke dag memes, nep-griezelverhalen en clickbait: waarom je je sociale media-accounts toch maar moet verwijderen. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://www.hln.be/ihln/elke-dag-memes-nep-griezelverhalen-en-clickbait-waarom-je-je-sociale-media-accounts-toch-maar-moet-verwijderen~a35735886/

Vernaat, A. (2014). Critici: Celstraf is echt achterhaald. Retrieved 18 February, 2015, from http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3816621/2014/12/23/Critici-celstraf-isecht-achterhaald.dhtml

Vettenburg, N., & Huybregts, I. (2001). Onveiligheidsgevoelens bij leerkrachten: worden zij beïnvloed door het gedrag van de leerlingen? Welwijs.: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 2001(nummer 4), 45–48.

VRT. Canvas (2007). Depressie. En erger (Over leven). Brussel, België: VRT. Canvas.

Wartna, B. (2012). Recidivebericht 2012. Retrieved 20 March, 2015, from http://www.hetccv.nl/ binaries/content/assets/ccv/dossiers/nazorg-ex-gedetineerden/recidivebericht2012.pdf

Wauters, V. (2018, 17 september). 6 tips om gelukkigere kinderen op te voeden. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://www.hln.be/nina/familie/6-tips-om-gelukkigere-kinderen-op-te-voeden~a84f6a80/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F

WODC (2013). Wat werkt in Nederland en wat niet. Retrieved 16 March, 2015, from http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/meta-analyse-nederlandse-effectstudies.aspx?cp=44&cs=6798#project-informatie

Wree, E. de (2001). Klassieke concepten in verklaren van aanpassen aan detentie. In E. de Wree (Ed.), Internationale overbrenging van veroordeelden: De veroordeelde als subject (pp. 563– 575). Antwerpen: Maklu.

Yasinski, C., M. Hayes, A., Alpert, E., McCauley, T., Beth Ready, Webb, C. & Deblinger, E. (2018, augustus). Treatment processes and demographic variables as predictors of dropout from trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT) for youth. Behaviour Research and Therapy, 2018(volume 107), 10–18. Geraadpleegd van https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000579

Linde:

Appelo, M. (2007). Socratisch motiveren. Amsterdam: Boom.

Assor, A., Roth, G. & Deci, E.L. (2004). The emotional costs of perceived parental conditional regard: A self-determination theory analysis. Journal of Personality, 72, 47-87.

Buelens, M. (2018). Empathie, een valkuil. Trends, p.95. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article

Beneken, D. & Kolmer (2007). Van mantelzorg naar familiezorg: een noodzakelijke gedaanteverwisseling. TSG, 85, p.195.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider (25 maart 2016). Belgisch Staatsblad, 35807.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator (29 november 2013). Belgisch Staatsblad, 10727.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer B (29 november 2013). Belgisch Staatsblad, 12498.

C’de Baca, J. & Miller, W.R. (2001). Quantum change: when epiphanies and sudden insights transform ordinary lives. New York: Guilford Press.

Deci & R.M. Ryen (Eds), Handbook of self-determination research (pp. 233-254). Rochester, NY: University Of Rochester Press.

Deci, E.L & Ryan, R.M. (2013). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation development, and wellness. New York: Guilford Publications.

Decreet betreffende de kwalificatiestructuur (30 april 2009). Belgisch Staatsblad, 49597.

De Keyser, N. (2017). Weer eensgezind in een nieuw samengesteld gezin. Garant Uitgevers nv.

De Lepeleire, J. & Keirse, M. (2012). Wegwijzer naar bijzondere noden. Over kwaliteit van zorg en communicatie. Leuven: Acco.

De Rijdt, C. & Heremans, M. (2017). Verbondenheid in de hulpverlening. Garant Uitgevers nv.

Detailleur, H.; Cox, N.; Vandenbogaerde, E.; Van der Vorst, L. & Vermeersch, H. (2017). Duurzaam tegen de (voedselverlies)stroom in! Deel 1: Weet-boekje. Vlaamse Overheid: Departement Omgeving.

D’Hondt, C. & Van Rossen, H. (2016). Hoogbegaafde kinderen opvoeden: Praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Antwerpen: Garant Uitgevers.

Eibl-Eibesfeldt, I. (1971). Liefde en haat: over de biologische achtergronden van elementaire gedragspatronen. Amsterdam: Ploegsma.

Gronda, P.B. (2018). Vingerafdruk. Focus Knack, p.10. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article

Halvari, A.E.M. & Halvari, H. (2006). Motivational predictors of change in oral health: An experimental test of self-determination theory. Motivation and Emotion, 30, 295-306.

Hayashi, K.; Hayashi, H.; Nakao, F. & Hayashi, F. (1995). The Correlation between Incision Size and Corneal Shape Changes in Sutureless Cataract Surgery. s.n.

Hermans, D., Eelen, P. & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kimia, B.B.; Tannenbaum, A.R. & Zucker, S.W. (1995). Shapes, shocks, and deformations I: The components of two-dimensional shape and the reaction-diffusion space. International Journal of Computer Vision, 15, p.189-224.

Miller, W.R. & Muñoz, R.F. (2014). Controlling your drinking: tools to make moderation work for you. 2nd edition. New York: Guilford Publications.

Miller, W.R. & Rollnick, S. (202). Motivational interviewing. New York: Guildford.

Miller,W.R. (1996). Motivational interviewing: Research, practice, and puzzles. Addictive Behaviors, 21, 835-842.

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een oproep voor het indienen van voorstellen voor energieconsulentenprojecten (2 oktober 2013). Belgisch Staatsblad, 69165.

Mosley, M. (2010). Into the mind [reportage]. België: Canvas VRT.

Nishida, H. (1995). A structural model of shape deformation. s.n.

Pans, T. (2010). Modellen van gedragsverandering: toegepast op gezonde voeding [eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Rogers, C.R. (1951). Client-centered therapy. Boston : Houghton-Mifflin.

Rollnick, S. & Miller, W.R. (1991). Motivational interviewing: preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press.

Seligman, M.E.P. (1975). Helplesness: On depression, development, and death. San Francisco: W.H. Freeman.

Sheldon, K.M., Williams, G.C. & Joiner, T. (2003). Self-determination theory in the clinic: Motivating physical and mental health. New Haven, CT: Yale University Press.

Smets, D. (s.d.). Evolutie in alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijs, in %. Geraadpleegd op 11 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/leerlingenbevraging-vad

Smets, D. (s.d.) Percentage personen met een overconsumptie alcohol. Geraadpleegd op 11 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/gezondheidsenqu%C3%AAte-wiv

s.n. (s.d.) I.T.E.R. volwassenenwerking [brochure]. Brussel: I.T.E.R.

S.n. (2018). Verwarmingsexperiment waarschuwt: “Info over verwarming niet delen is rem op innovatie”. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article

Stinckens, N. (2008). Werken met de innerlijke criticus: microtheorie van een procestaak. In G. Lietaer, G.

Terlouw, J. (2001). De gedaanteverwisseling van een verpleeghuis: van tehuis naar thuis. Tijdschrift voor psychogeriatrie, 13, p.20-24.

Vanaerschot, J.A. Snijders & R.J. Takens (red.), Handboek Gesprekstherapie (pp. 433-456). Utrecht: De Tijdstroom.

Vandamme, R. (2009). Gedragspatronen van personen en organisaties. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Van Hauwe, C. (2008). Groepssessies met kinderen met overgewicht en hun ouders: Voeding, beweging en gedragsverandering [eindwerk]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Vansteenkiste, M. & Neyrinck, B. (2010). Optimaal motiveren van gedragsverandering: psychologische behoeftebevrediging als de motor van therapiesucces. Tijdschrift voor Psychotherapie, 3 pp. 172-189.

Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-determinatie theorie. Acco.

Verhelst, M. (2007). De gedaanteverwisseling van de Kerk. Ledenblad van het COV, 144, p.36.

Verlinden, H. & Vanden Broeck, J. (2010). Molecular basis underlying behavioural changes during phase transition in the desert locus. [eindwerk]. Published.

- Sarah-

Vitousek, K., Watson, S. & Wilson, G.T. (1998). Enhancing motivation for change in treatment-resistant eating disorders. Clinical Psychology Review, 18, 391-420.

Williams, G.C. (2002). Improving patients’ health through supporting the autonomy of patients and providers. In E.L.

Williams, G.C., Grow, V.M., Freedman, Z.R., Ryan, R.M. & Deci, E.L. (1996). Motivational predictors of weight loss and weight-loss maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 269-276.

Zeldman, A., Ryan, R.M. & Fiscella, K. (2004). Motivation, autonomy support, and entity beliefs: their role in methadone maintenance treatment. Journal of Social and Clinical Psychology, 23, 675-696.

Kagan, S.(2013). Coöperatieve leerstrategieën. Research, principes en de praktische uitwerking. Middelburg Bazalt Educatieve Uitgaven.

Kroon, S. de, e.a. (2014). Gedragswaaier. Een passende aanpak voor ieder kind. Middelburg Bazalt Educatieve Uitgaven.

Overveld, K. van (2012). Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan Passend Onderwijs. Huizen: Pica.

Rietman, A (2013). Werken met aandacht. Middelburg Bazalt Educatieve Uitgaven.

Rietman, A. (2014). Werken met aandacht voor leerkrachten. 25 tips om de werkhouding te verbeteren. Middelburg Bazalt Educatieve Uitgaven.

Smidts, D. & M. Huizinga (2011). Gedrag in Uitvoering. Over de rol van executieve functie bij kinderen en pubers. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Timmerman, K. (2011). Werkhouding bij kleuters.Toegepast in de klas en thuis. Terra Lannoo
Thoonsen, M. en Lamp, C. (2015 ). Wiebelen en friemelen in de klas. Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren. PICA.

Boonstra, B. e.a. (2015). Breinsleutels het jonge kind. Rotterdam CED.

Bolt, L. van der & Aarsen, J. (2010). Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind. Een oriëntatie vanuit wetenschap en praktijk. Sardes speciale editie nr 9. Utrecht Sardes.

Furman, B. (2011). De methode Kids’ Skils. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. Uitgeverij Boom/Nelissen.

Förrer, M. en Jansen, L. (2010). Coöperatief leren binnen passend onderwijs. Amersfoort CPS.

Jong, W. de (2014). Gedrag is meer dan je ziet! Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en –stoornissen. PICA.

website nieuwezijds.nl

Hanne:

Reeves, R. H., Delabar, J., Potier, M-C., Bhattacharyya, A., Head, E., Lemere, C., Dekker, A. D., De Deyn, P., Caviedes, P., Dierssen, M. & Busciglio, J. 30-Oct-2018 In : Molecular Syndromology. p. 1-8 8 p.

Neumann, F., Gourdain, S., Albac, C., Dekker, A. D., Bui, L. C., Dairou, J., Schmitz-Afonso, I., Hue, N., Rodrigues-Lima, F., Delabar, J. M., Potier, M-C., Le Caer, J-P., Touboul, D., Delatour, B., Cariou, K. & Dodd, R. H. 12-Feb-2018 In : Scientific Reports. 8, 12 p., 2859.

Netherlands Brain Bank, Dekker, A. D., Vermeiren, Y., Carmona-Iragui, M., Benejam, B., Videla, L., Gelpi, E., Aerts, T., Van Dam, D., Fernández, S., Lleó, A., Videla, S., Sieben, A., Martin, J-J., Blesa, R., Fortea, J. & De Deyn, P. P. 2018 In : Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands). 10, p. 99-111 13 p.

Janssens, J., Vermeiren, Y., Fransen, E., Aerts, T., Van Dam, D., Engelborghs, S. & De Deyn, P. P. 1-Jan-2018 In : Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands). 10, p. 172-181 10 p.

Vermeiren, Y., Janssens, J., Van Dam, D. & De Deyn, P. P. 20-Mar-2018 In : Frontiers in Neuroscience. 12, p. 185 90 p.

Vonk, R.(2014) “Van zelfkennis naar gedragsverandering”. Amsterdam: Maven Publishing.

Hoogduin, C. ; Keijsers, G. ; Van Der Staak, C (1999). Motivering tot gedragsverandering.
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

van der Veen, Michaela ; Goijarts, Frank (2012). Motiverende gespreksvoering bij sociaal agogisch werk: coaching bij gedragsverandering. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Berkman, W.(1999). Prestatieverhoging door gedragsverandering. Informatie: Maandblad voor de informatievoorziening, 41,p.p50.

De Bourdeaudhuij, I. ; Crombez, Griet. (2000). Motiveren van patiënten tot gedragsverandering. Tijdschrift voor geneeskunde, 56, p.1417-1424.

Verbeke, Joke ; Broos, Helga (2009). Elke plotse gedragsverandering moet doen nadenken. Psychiatrie en verpleging : tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, 85, p. 129-135.

Hsu-ShengHsieha, YusukeKandab, SatoshiFujiic. (2018). Incorporation of coping planning into the behavior change model that accounts for implementation intention. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour,60,p. 228-244.

Cass R Sunstein. (2017). Human agencies and behavioral economics nudging fast and slow. SpringerLink (Online service).

S. Rundle T.Jallant P. David. (2018). An Abstract: Transitioning Understanding to Behavioral Change [paper]. Academy of Marketing Science.

Coin, C. (12 december 2018). Hoe krijg je een puber aan het leren. Humo.

Aerts,L. (14 december 2018)Online psychologische hulp voor wie beelden van kindermisbruik wil bekijken. De redactie.

(12 juni 2018). Drinken wordt het nieuwe roken. De morgen, p13.

D.Dekker, P. De Deyn, M.Rots. (2014) Epigenetics: The neglected key to minimize learning and memory deficits in Down syndrome. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, p 72-84.

S. Van der Mussele,K. Bekelaar,N. L. Bastard, Y. Vermeiren, J. Saerens, N. Somers, P. Mariën, J. Goeman, P. De Deyn, S. Engelborghs (2012). Prevalence and associated behavioral symptoms of depression in mild cognitive impairment and dementia due to Alzheimer’s disease. International journal of Geriatric Psychiatry, 28, p. 947-958.

S. Van der Mussele,K. Bekelaar,N. L. Bastard, Y. Vermeiren, J. Saerens, N. Somers, P. Mariën, J. Goeman, P. De Deyn, S. Engelborghs (2012). Behavioral symptoms in mild cognitive impairment as compared with Alzheimer's disease and healthy older adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28, p. 265-275.

(Mosley, Michael)(2010)into the mind[DVD]. Brussel: VRT-Canvas.

Alzheimer Liga Vlaanderen, Wat iedereen zou moeten weten over dementie, [Brochure]. Vlaanderen: vzw Alzheimer Liga Vlaanderen.

Alzheimer Liga Vlaanderen, Dementie op jonge leeftijd, [Brochure]. Vlaanderen: vzw Alzheimer Liga Vlaanderen.

Alzheimer Liga Vlaanderen, Omgaan met personen met dementie. Tips van, voor & door familieleden en mantelzorgers van personen met ERNSTIGE Alzheimer dementie, [Brochure]. Vlaanderen: vzw Alzheimer Liga Vlaanderen.

Thomas Jacquemain:

Anja Van den Broeck, Maarten Vansteenkiste, Hans De Witte, Willy Lens en Maarten Andriessen (2009). De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer.

Baard, P., Deci, E.L & Ryan, R.M. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social Psychology, 34, 2045-2068.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.

Briñol, Pablo; Fazio, Russell H. ; Petty, Richard E. (2009). Attitudes: insights from the new implicit measures edited by Richard E. Petty, Russell H. Fazio, Pablo Briñol.: New York : Routledge.

De loek, A. (2005), Attitudes, personality and behaviour, open university press.

De Witte, H. (1982), Hemelhoog juichend… : leven met manisch-depressieve aanleg, Deveneter: Van Loghum Slaterus.

De Witte, H. (1999). Job insecurity and psychological well-being: Review of the literature and exploration of some unresolved issues.

De Witte, H. (2001), Op zoek naar de arbeidersklasse: een verkenning van de verschillen in opvattingen en leefstijl tussen arbeiders en bedienden in Vlaanderen, Nederland en Europa. Leuven: Acco.

Deci, E.L., Koestner, R. & Ryan, R.M., (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-668.

Deci, E.L., Koestner, R. & Ryan, R.M., (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-668.

Deci, Edward l. (1976), Intrinsic Motivation.

Elliot, A.J., McGregor, H.A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.

Ellos, William J. (1975). Attitudes and thoughts. Roma : s.n.

Fazio, Russell H.; Petty, Richard E. (2008). Attitudes: their structure, function, and consequences. New York : Psychology press.

Feather, N. & O’Brien, G. (1986). A longitudinal analysis of the effects of different patterns of employment and unemployment on school-leavers. British Journal of Psychology, 77, 459-479.

Gagné, Robert M. (1975), Essentials of learning for instructions. Hinsdale: Dryden press.

Higgins, E.T. (2000). Making a good decision: Value from fit. American Psychologist, 55, 1217-1230.

Hobfoll, S.E. (1989). Conservation of Resources. A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 513-524.

Lam, C.F. & Gurland, S.T. (2008). Self-determined work motivation predicts job outcomes, but what predicts self-determined work motivation? Journal of Research in Personalilty, 42, 1109-1115.

Mosley M. (2010). Into the mind [video]. Brussel: Canvas.

Pinder, C. (2008). Work motivation in organizational behavior (2nd ed.). New York: Psychology press.

Ryan, R.M. & Connell, J.P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749-761.

Shapiro, S.P. (2005). Agency theory. Annual Review of Sociology, 31, 263-284.

Sheldon et al., 2003, p3.

Steers, R.M., Mowday, R.T. & Shapiro, D.T. (2004). The future of work motivation theory. Academy of Management Review, 29, 379-287.

Van Cauteren, Eric. (1978). Literatuurstudie over omschrijven, meten en veranderen van attitudes. (eindwerk). s. n. Leuven.

Van Hees, J. (2008). Indirecte meting van werk gerelateerde attitudes. (eindwerk). KU LEUVEN.

Vansteenkiste, M., Lens, W. & Deci, E.L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. Educational Psychologist, 41, 19-31.

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Soenens, B., Matos, L. & Lacante, M. (2004). Less is sometimes more: Goal content matters. Journal of Educational Psychology, 4, 755-764.

Advertising Age, (Mar 4 1996). Vol.67(10), p.38 Employee Benefits, (Jul 2012). p.10
(B.S04/05/1999).

Advertising Age, (July 26 1999). p.48
(B.S.11/12/2001)
(B.S17/10/2002)
(B.S.13/10/2017)
(B.S.01/06/2018)
Researchgate. (2011). Travel Survey. Geraadpleegd op 14 december 2018.

Harvard Business Review. (2006). Geraadpleegd op 14 december 2018.

GOV.UK. (2007). Geraadpleegd op 14 december 2018.

Lynn Delepierre:

1. Haw JS, Galaviz KI, Straus AN, et al. Long-term sustainability of diabetes prevention approa- ches: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. JAMA Intern Med. 2017;177(12):1808–17.

2. Vermunt PW, Milder IE, Wielaard F, Vries JH de, Baan CA, Oers JA van, Westert GP. A lifestyle intervention to reduce Type 2 diabetes risk in Dutch primary care: 2.5-year results of a randomized controlled trial. Diabet Med. 2012;29:e223–31.

3. Katan M. De sleutel tot vetzucht ligt op het stadhuis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:B1445.

4. Willemsen MC. Het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid. Mijlpalen in het verleden en een blik op de toekomst. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D949.

5. Burdorf A, Smit HA, Brug J. Primaire preventie. In: Mackenbach JP, Stronks K, redactie. Volksgezondheid en gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.

6. Benson FE, Stronks K, Willemsen MC, Bogaerts NM, Nierkens V. Wanting to attend isn’t just wanting to quit: why some disadvantaged smokers regularly attend smoking cessation behavioural therapy while others do not: a qualitative study. BMC Public Health. 2014;14:695.

7. Vissenberg C, Nierkens V, Uitewaal PJM, Middelkoop BJC, Nijpels G, Stronks K. Development of the social network based intervention ‘Powerful Together with Diabetes’ using Intervention Mapping. Front Public Health. 2017;5:334.

8. Waterlander WE, Mul A de, Schuit AJ, Seidell JC, Steenhuis IH. Perceptions on the use of pricing strategies to stimulate healthy eating among residents of deprived neighbourhoods: a focus group study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010;7:44.

9. Afshin A, Peñalvo JL, Del Gobbo L, et al. The prospective impact of food pricing on improving dietary consumption: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2017;12(3):e172277.

10. Waterlander WE, Haas WE de, Amstel I van, Schuit AJ, Twisk JW, Visser M, Seidell JC, Steen- huis IH. Energy density, energy costs and income – how are they related? Public Health Nutr. 2010;13(10):1599–608.

11. Rao M, Afshin A, Singh G, Mozaffarian D. Do healthier foods and diet patterns cost more than less healthy options? A systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2013;3(12):e4277.

12. Waterlander WE, Mackay S. Costing a healthy diet: measurement and policy implications. Public Health Nutr. 2016;19(16):2867–71.

13. Yee AZ, Lwin MO, Ho SS. The influence of parental practices on child promotive and preventive food consumption behaviors: a systematic review and meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017;14(1):47.

14. Biddle SJ, Petrolini I, Pearson N. Interventions designed to reduce sedentary behaviours in young people: a review of reviews. Br J Sports Med. 2014;48(3):182–6.

15. Huijer MLM. Medisch maatschappelijke verantwoordelijkheid in een tijd van precisiegeneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2455.

16. Nyst E. Gynaecoloog maakt sportclubs rookvrij. Med Contact (Bussum). 2016. https://www. medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gynaecoloog-maakt-sportclubs-rookvrij.html

17. Broeke J van den, Plochg T, Schreurs H, Quak S, Egberts M, Vorst E van der, Verhoeff A, Stronks K. Wat is de werkwijze van zorg- en welzijnsorganisaties in Utrecht en Amsterdam om de hoge zorgconsumptie in achterstandswijken te verlagen? Verslag van een actiebegeleidend onderzoek. TSG. 2014;92:41–51.

18. Drenthen T, Brekel-Dijkstra K van den, Leijen MW, Monden-Oosterveld HP. Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2381.

19. Bindels P. Huisartsenzorg heeft grenzen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2416.

20. World Health Organisation. Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013–1220. Genève: WHO; 2013.

21. Ard J. Obesity in the US: what is the best role for primary care? BMJ. 2015;350:g7846.

22. Stronks, K. (2013). Etnische herkomst van patiënten blijft belangrijk. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 157(2013)18 ; p. 872-875.

23. Kunst Anton E, Mackenbach Johan P, & Klijs Bart. (2011). Obesity, smoking, alcohol consumption and years lived with disability: A Sullivan life table approach. BMC Public Health, 11(1), 378.

24. Waterlander, W., Steenhuis, I., De Vet, E., Schuit, A., & Seidell, J. (2010). Expert views on most suitable monetary incentives on food to stimulate healthy eating. European Journal of Public Health, 20(3), 325-331.

25. Muskiet, F. (2018). Evolutionaire geneeskunde. Bijblijven, 34(5), 391-425. geraadpleegd op Springer Standard Collection.

26. Pruimboom, & Muskiet. (2018). Intermittent living; the use of ancient challenges as a vaccine against the deleterious effects of modern life – A hypothesis. Medical Hypotheses, 120, 28-42. Geraadpleegd op Science Direct.

27. Pruimboom, L., Raison, C., & Muskiet, F. (2015). Physical Activity Protects the Human Brain against Metabolic Stress Induced by a Postprandial and Chronic Inflammation. Behavioural Neurology, 2015, 11. Geraadpleegd op PubMed Central.

28. Preller, L., Schaars, D., Rijnbeek, P., & Barten, M. (2018). Bewegen: Een medicijn voor veel aandoeningen. Bijblijven, 34(5), 345-357. Geraadpleegd op Springer Standard Collection.

29. Schutte, B., Haveman-Nies, A., & Preller, L. (2015). One-Year Results of the Lifestyle Intervention Implemented in Dutch Primary Healthcare Settings. BioMed Research International, 2015, 7. Geraadpleegd op PubMed Central.

30. Aalbers, M., Preller, L., Hartog, F., & Wagemakers, A. (2013). De netwerkstructuur van de BeweegKuur. Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 91(2), 91-94. Geraadpleegd via Springer Standard Collection.

31. De Mey, Wim, De Smet, Sofie, De Vos, Karel, Hopman, Marit, Roose, Rudi, Verstraete, Pieter, … Roets, Griet. (2013). Evidence-based practice (Vol. No:2013, Cahier integrale jeugdhulp. 1). Brussel: Politeia.

32. Sanders, C. (1972). De behavioristische revolutie in de psychologie (Psychologische monografieën). Deventer: Van Loghum Slaterus.

33. Maler-Sieber, G. (1984). Gedragswetenschap (Actuele Basiskennis). Utrecht: Het Spectrum.

34. Brandsma, F. (2005). Cognitieve gedragstherapie in de praktijk. Huisarts En Wetenschap, 48(9), 410-412.

35. Ivens, C. (2001). De hulpverlener en zijn valkuilen: Hulpverlening bij seksueel misbruik. Sociaal : Welzijnsmagazine., In: Sociaal : welzijnsmagazine., Jrg. 22 (2001) nr. 2, p. 3-7.
 
36. Helm, P. (2018). Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Jeugdbeleid, 12(1), 31-61.

37. Van Herck, S. (2016). Bachelorproef: Verpleegkundige aandachtspunten bij het omgaan met jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een hechtingsstoornis. Lier: Thomas More Kempen.

38. Van Caenegem, W. (2018). Gedragsverandering op de werkvloer. Aanbevelingen voor een veiligere werkomgeving. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.

39. De Meyer, C. (2017). Hoe kan ik de motivatie van de kinderen (type 2) tijdens de zelfstandige werkmomenten verhogen? Tielt: Katholieke Hogeschool VIVES: Tielt.

40. De Graeve, D, Lecluyse, A, Schokkaert, Erik, Van Ourti, T, & Van de Voorde, Carine. (2006). Eigen betalingen in de Belgische gezondheidszorg. De impact van supplementen (Vol. 50). Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg; Brussel.

41. Van Landeghem, Georges, & Van Damme, Jan. (2011). Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot 2009. Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL); Leuven.

42. Bogaerts, Stefan, & Poiesz, Theo. (2007). Gedragsverandering bij seksuele delinquenten. Het Triade-model ter ondersteuning van besluitvorming (Vol. 2).

43. Ryback, D., & L'Abate, L. (2012). Humanism and Behaviorism. In Paradigms in Theory Construction(pp. 297-315). New York, NY: Springer New York.

44. Bush, R., Mosteller, F., Fienberg, S., & Hoaglin, D. (2006). A Mathematical Model for Simple Learning. In Selected Papers of Frederick Mosteller (Springer Series in Statistics, pp. 221-234). New York, NY: Springer New York.

45. Adiguzel, Tufan, & Vannest, Kimberly J. (2008). Web-based formative assessment as evidence based practice in science instruction.(RESEARCH IN brief)(Report). School Science and Mathematics, 108(4), 127.

46. (online psychologische hulp voor wie beelden van kindermisbruik wil bekijken, 2018).

47. (Schoolachterstand begint in de kleuterschool, 2018, p. 14).

48. (Ook honden kunnen een depressie hebben, 2018).

49. Kema, De Vries, & Muskiet. (2000). Clinical chemistry of serotonin and metabolites. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 747(1), 33-48.

50. Preller, L., Schaars, D., Rijnbeek, P., & Barten, M. (2018). Bewegen: Een medicijn voor veel aandoeningen. Bijblijven, 34(5), 345-357. Geraadpleegd op Springer Standard Collection.

51. Heffels, A. (1981). Gedragstherapie. Hilversum: Teleac.

52. Mosley, M. (2010). Into the mind (Into the mind). Brussel: VRT - Canvas.

53. Thompson, D. (2006). Classic films for introductory psychology (Classic films for psychology). New York: Pearson Prentice Hall.

54. Muskiet, F. (2018). Evolutionaire geneeskunde. Bijblijven, 34(5), 391-425. geraadpleegd op Springer Standard Collection

referentielijst: https://www.itinerainstitute.org/wpcontent/uploads/2016/10/pdfs/20120701_geestelijke_gezondheidszorg_pvh.pdf

55. Campion et al, 2012. EPA guidance on prevention of mental disorders. European psychiatry 27, 68-80.

56. De Maat et al, 2013. The current state of the empirical evidence for psychoanalysis: a meta- analytic approach. Harvard Review of Psychiatry 21(3), 107-137.

57. EU 2013. Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes.

58. Gaebel et al, 2012. EPA guidance on the quality of mental health services. European psychiatry 27, 87-113.

59. Giesen et al, 2007. De implementatie van IPS in Nederland. Tijdschrift voor psychiatrie 49(9), 611-621.

60. Hellemans et al, 2008. Externe evaluatie strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

61. Hermans et al, 2012. The state of psychiatry in Belgium. International Review of Psychiatry 24(4), 286-294.

62. HIVA 2009. Empowerment in de geestelijke gezondheidszorg.

63. Hoge Gezondheidsraad 2010. Multidisciplinaire samenwerking voor eerstelijnsopvang van problemen inzake geestelijke gezondheid.

64. Itinera 2013. You get what you pay for. Naar een nieuw business model van zorg.

65. KCE 2008. Langverblijvende psychiatrische patiënten in T bedden.

66. KCE 2010. Hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg: evaluatieonderzoek therapeutische projecten.

67. KCE 2012. Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: ontwikkeling van een beleidsscenario.

68. Kings fund 2010. Mental health and the productivity challenge. Improving quality and value for money.

69. Koning Boudewijn Stichting, 2010. Armoede en psychiatrie.

70. Koning Boudewijn Stichting, 2012. Versterken van de eerstelijns geestelijke
gezondheidszorg: het perspectief van gebruikers en mantelzorgers.

71. LUCAS 2011. Monitoringsystemen en indicatoren. Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de denkdag hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

72. LUCAS 2003. De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

73. NIVEL 2012. E ecten van lifestyle interventies in de GGZ.

74. NIVEL 2012. Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ .

75. NIVEL 2012. Onderzoek naar patiëntveiligheid in de GGZ.

76. OECD 2008. Mental health in OECD countries.

77. OECD 2012. Sick on the job? Myths and realities about mental health and work.

78. OECD 2013. Mental health and work: Belgium.

79. RIZIV-FOD VVVL 2011. Organisatie en financiering van de geestelijke gezondheidszorg in België.

80. Saxena et al, 2007. Resources for mental health: scarcity, inequity and inefficiency. Lancet 370, 878-89.

81. Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin 2011. Samenwerking in ketens en netwerken: praktijkervaringen uit de zorg- en welzijnssector.

82. Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin 2010. Depressieve klachten en suicidaliteit in de (I)CAW en OCMW: onderzoek naar de ernst en de relatie tot armoede.

83. Test-aankoop juni/juli 2013. Dossier psychische hulp.

84. Trimbos instituut 2011. Op zoek naar een kosteneffectieve basis GGZ: scenario’s voor zorginnovatie.

85. Vandeurzen 2010. Beleidsplan geestelijke gezondheidszorg Vlaanderen.

86. Vandeurzen 2010. Naar een dementievriendelijk Vlaanderen. Vandeurzen 2012. Vlaams actieplan suicidepre- ventie II.

87. VVI 2008. Betaalbaarheid en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg in België.

88. WHO 2012. Dementia. A public health priority. WHO 2012. The state of psychiatry in Europe.

89. WHO-EU 2008. Policies and practices for mental health in Europe.

90. WHO-EU 2008. European pact for mental health and well-being.

91. WHO 2013. Comprehensive mental health action plan 2013-2020.

92. Zorginspectie 2010. Jaarverslag omtrent de toepassing van de wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke in Vlaanderen.

93. Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator (29 november 2013). Belgisch Staatsblad, 10727.

94. Decreet van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand. (5 juli 1986) Vlaamse Codex 9744.

95. Decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (18 juli 2008). Belgisch staatsblad, 38161.

96. Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd (31 mei 2017). Belgisch staatsblad, 60393.

97. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de financiële responsabilisering van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (9 februari 2018). Belgisch staatsblad, 9914.

98. Smets, D. Gestandaardiseerde sterftecijfers door suïcide per 100000 inwoners in het Vlaamse Gewest.

Mitch:
Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior. Maidenhead: McGraw-Hill Educati-on. DrugLijn (2016a). Online aanbod De DrugLijn. Aantal afgelegde zelftests en kennistests per middel 2009–2015. Brussel: De DrugLijn. DrugLijn (2016b). Evolutie van de contacten bij De DrugLijn volgens middel (pag. 2001–2015). Brussel: De DrugLijn. Klein, A., De Cock, R., Rosas, O., Vangeel, J., Minotte, P., & Meerkerk, G.-J. (2013). Click. Compulsive computer use and knowledge needs in Belgium. A multimethod approach. Brussel: Belspo. Leeuwen, L. van, & Goossens, F. X. (2016). Problematisch gamen: aanbevelingen voor preventie. Utrecht: Trimbos-instituut. Mediaraven & LINC (2016). Onderzoeksrapport Apestaartjaren 6. Gent: Mediaraven/ LINC. Melis, S. (2016). VAD-leerlingenbevraging in het kader van een Drugbeleid Op School. Syntheserapport schooljaar 2014–2015. Brussel: VAD. Prince, M. A., Reid, A., Carey, K.B., & Neighbors, C. (2014). Effects of normative feedback for drinkers who consume less than the norm: dodging the boomerang. Psychology of Addictive Beha-viors, 28(2), 538. Rooij, A. J. van, Schoenmakers, T.M., Eijnden, R. J. J.M. van den, Vermulst, A. A., & Mheen, D. van de (2012). Video game addiction test: validity and psychometric characteristics. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(9), 507–511. Velt-huizen, B., Looyé, M., Klooster, B. van’t, Lammers, J., & Albert, I. (2016). Richtlijnen ver-slavingpreventie binnen het onderwijs. Utrecht: Trimbos-instituut.

_Ellen_
Buelens, M. (2018). Empathie, een valkuil. Trends, p.95.
Carrington Chunn, J. (2002) The Health Behavioral Change Imperative.
Conflicten in en rond de school: Wisselwerking onderwijs en welzijnswerk (Welwijs : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk. 2012, 4). (2012). Leuven: Majong.
Craeynest, M.; Crombez, G.; De Bourdeaudhuij, I. (2003) Motiveren van obese personen tot gedragsverandering. De eetbrief: RUG nieuwsbrief over gezond en lekker eten, p. 115.
Da Silva Da Conceicao, M. (2006) Gezondheidspromotie en gedragsverandering: is wetgeving
alleen voldoende als aanzet tot het stellen van gezond gedrag? [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.
Dardenne (2002). Le fils.
De Keyser, N. (2017). Weer eensgezind in een nieuw samengesteld gezin. Garant Uitgevers nv
de Visser, M., van der Lely, N., van Blitterswijk, A. (2011) Voorkomen van alcoholschade bij jongeren in algemene ziekenhuizen.
De Zelf-Determinantie theorie
A. van den Broeck, H. de Witte, M. Vansteenkiste, W. Lens & M. Andriessen,
Gedrag & Organisatie, volume 22, November 2009, nr. 4, pp. 316-334.
Elskens, D. (2003). Gedrag begrijpen (Cahiers speciale onderwijszorg 5). Antwerpen: Garant.
EMIS (28, november, 2018) Europese Commissie pleit voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050. (EMIS)
De Boer,J.; Van Blitterswijk, A. (2013) Materiomics.Cambrigde University Press.
Gray, P. (2013). Free to learn.
Gray, P. (2013). The play deficit.
Het Laatste Nieuws (30, november, 2018) 18-jarige crimineel krijgt jaar cel na inbraak in fitness. (Het Laatste Nieuws)
Hilversum, T. (1981) Gedragsverandering
Huizinga, J. (2008). Homo Ludens.
Kerkhof, Ad, & Van Luyn, Bert. (2016). Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (2nd ed. 2016 ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Kimia, B.B.; Tannenbaum, A.R. & Zucker, S.W. (1995). Shapes, shocks, and deformations I: The components of two-dimensional shape and the reaction-diffusion space. International Journal of Computer Vision, 15, p.189-224.
Kind & Samenleving (2013-2017) QuaJong de wereld volgens kinderen & jongeren
Lauwers, H. (2012). Kinderen als actor in de relatie tussen school en thuis. Zorgbreed :
Masschelein, J., Simons, M. (2012). De apologie van de school.
Meire, J. (2010). Opvangtijd: Kinderen en hun beleving van de tijdsordening in een buitenschoolse opvang. Meise: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.
Meire, J. (2011). Vrije tijd tussen de school(m)uren: Kinderen over hun niet-schoolse tijd in vijf brede scholen. Brussel: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.
Mosley, M.(prod.). (2010) Into the mind. [video] Brussel: VRT-Canvas.
Nishida, H. (1995). A structural model of shape deformation. s.n.
Nuttin, J. (1999). Sociale beïnvloeding: Toetsbaar leren denken over gedrag (Studia Psychologica). Leuven: Universitaire Pers.
Tijdschrift Voor Integrale Leerlingenzorg., In: Zorgbreed : tijdschrift voor integrale leerlingenzorg., 9 2011/2012 (2012)36 ; 2-5.
Van Caenegem, W. (2010) Gedragsverandering op de werkvloer. Aanbevelingen voor een veiligere werkomgeving. [eindwerk]. Leuven: Katholieke Hogeschool Leuven
Van Hauwe, C. (2008). Groepssessies met kinderen met overgewicht en hun ouders: Voeding, beweging en gedragsverandering [eindwerk]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen
Vansteenkiste, M. & Neyrinck, B. (2010). Optimaal motiveren van gedragsverandering: psychologische behoeftebevrediging als de motor van therapiesucces. Tijdschrift voor Psychotherapie, 3.
Verlinden, H. & Vanden Broeck, J. (2010). Molecular basis underlying behavioural changes during phase transition in the desert locus. [eindwerk]. Published.
Verstraete, P. (2010) Gedragsverandering op mensenmaat. Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen.
Cato Meersdom

Baylor College of Medicine. (2010). Age-based Pediatric Growth Reference Charts. Opgeroepen op maart 24, 2016, van Baylor College of Medicine: https://www.bcm.edu/bodycomplab/Flashapps/bmiVAgeChartpage.html
Berkson, M., Davis, C., & Strachan, S. (2004). Sensitivity to reward: Implications for overeating and overweight. Appetite, 42, 131–138. doi:10.1016/j.appet.2003.07.004
Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L., & Vandereycken, W. (2009). Gray’s Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. Clinical psychology review, 29, 421-430. doi:10.1016/j.cpr.2009.04.002
Braet, C. (2010). Kinderen met overgewicht . Amsterdam: Hogrefe.
Braet, C., & Bögels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1. Amterdam: Boom.
Braet, C., & Van Broeck, N. (2011). Zelfcontrole en cognitieve gedragstherapie bij kinderen . In Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 183-223).
Braet, C., Goossens, C., McIntosh, S., Moens, E., Vandevivere, L., Van Durme, E., … Verbeken, E. (2015, December). Measuring Punishment and Reward Sensitivity in children and adolescents with a parent-report version of the Bis/Bas-scales. Personality and individual differences. Opgehaald van http://www.sciencedirect.com.noord.vives.ezproxy.kuleuven.be/science/article/pii/S019188 6915005292
Braet, C., Goossens, L., Lammertyn, J., Moens, E., & Verbeken, S. (2012). How is reward sensitivity related to bodyweight in children? Appetite, 58, 478-483.
Braet, C., Goossens, L., Lammertyn, J., Moens, E., & Verbeken, S. (2012). How is reward sensitivity related to bodyweight in children? APPETITE, 58, 478-483.
Braet, C., Goossens, L., Moens, E., Vandewalle, J., & Van Durme, K. (2013). Eet- en gewichtsproblemen bij schoolkinderen . In Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool (pp. 173-192 ).
Braet, C., Joossens, L., Mels, S., Moens, E., & Tanghe, A. (2009). Kinderen en jongeren met overgewicht: handleiding voor begeleiders. Antwerpen: Garant.
Braet, C., Joossens, L., Moens, E., & Tanghe, A. (2007). Kinderen met overgewicht: werkboek voor ouders. Antwerpen: Garant.
Braet, C., Latomme, J., & Moens, E. (2015). Psychological Treatment of Childhood Obesity: Main Principles and Pitfalls.
Braet, C., Mels, S., & Joossens, L. (2007). Kinderen met overgewicht: werkboek voor kinderen. Antwerpen: Garant.
Braet, C., Moens, E., & Mels, S. (2013). Multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht. In C. Braet, & S. Bögels (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (pp. 511-533). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
Braet, C., Moens, E., & Verbeken, S. (2010). Adolescenten met obesitas. In M. Clerkx, R. de Groot, & F. Prins, Grensoverschrijdend gedrag van pubers (pp. 147-163). Antwerpen : Maklu.
Braet, C., Verbeken, S., & Vervoort, L. (2014). Beloningsgevoelige mensen zijn makkelijker te verleiden. PsychoPraktijk, 15-18.
Brenninkmeijer, K., & Jeannin, R. (2014). De psychologische benadering van eetgedrag bij obese kinderen: European Childhood Obesity Group Paper. PsychoPraktijk, 28-31.
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral-inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment — The BIS/BAS scales., 67 (2). Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319-333. doi:DOI: 10.1037//0022-3514.67.2.319.
Cheung, W., & Mao, P. (2012). Recent advances in obesity genetics and beyond. (C. Anderwald, A. Hishinum, & J. Tanti, Red.) Opgeroepen op december 28, 2015, van hindawi: http://www.hindawi.com/journals/isrn/2012/536905/
Corr, P. (Red.). (2008). The Reinforcement Sensitivity Theory of Personality. Cambridge: Cambridge University Press. Opgeroepen op januari 28, 2016, van https://books.google.be/books?id=d9V_uf9TgVoC&printsec=frontcover&dq=reinforcement+ sensitivity+theory+Corr,+2008&lr=&hl=nl&vq=%22The+Reinforcement+Sensitivity+Theory+o f+Personality%22&source=gbs_citations_module_r&cad=7#v=onepage&q=%22The%20Reinf orcement%
Davis, C., & Fox, J. (2008). Sensitivity to reward and body mass index (BMI): Evidence for a non-linear relationship. Appetite, 50, 43 –49. doi:DOI: 10.1016/j.appet.2007.05.007
Davis, C., Patte, K., Levitan, R., Reid, C., Tweed, S., & Curtis, C. (2006). From motivation to behaviour: A model of reward sensitivity, overeating, and food preferences in the risk profile for obesity. Elsevier.
De Cock, N., Van Lippevelde, W., Vervoort, L., Vangeel, J., Maes, L., Eggermont, S., … Van Camp, J. (2015). Sensitivity to reward is associated with snack and sugar-sweetened beverage consumption in adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION.
Dikke Van Dale. (2015). Utrecht: VBK Media.
Franken, I. H., & Muris, P. (2005). Individual differences in reward sensitivity are related to food craving and relative body weight in healthy women. Appetite, 45, 198–201. doi:10.1016/j. appet.2005.04.004
Gray, J. A. (1982). Neuropsychological theory of anxiety. New York: Oxford University Press.
Gray, J. A. (1987). The psychology of fear and stress. Cambridge: Cambridge University Press
Gray, J. A., & McNaughton, N. (2000). Neuropsychological theory of anxiety. (N. Mackintosh, J. McGaugh, T. Shallice, D. Schacter, A. Treisman, & L. Weiskrantz, Red.) Oxford: Oxford University Press. Opgehaald van http://stoa.usp.br/vahs/files/1/16169/Gray+e+McNaughton+-+Neuropsychology+of+Anxiety.pdf
Hjelmborg, J., Fagnani, C., & Silventoinenetal, K. (2008). Genetic influences on growth traits of BMI: a longitudinal study of adult twins. Obesity, 16(4), 847–852.
Hogendoorn, S., Prins, P., Boer, F., Vervoort, L., Wolters, L., Moorlag, H., … de Haan, E. (2014). Mediators of cognitive behavioral therapy for anxiety-disordered children and adolescents: cognition, perceived control, and coping. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 43, p.486-500.
Kuczmarski, R. (2007). What is Obesity? Definitions Matter. In R. Kuczmarski, Handbook of Obesity Prevention. 25-44: Springer.
Lowe, M. R., Butryn, M., Didie, E. R., Annunziato, R. A., Thomas, J., Crerand, C. E., … Halford, J. (2009, Augustus). The Power of Food Scale. A new measure of the psychological influence of the food environment. Appetite, 114-118. Elsevier. Opgeroepen op oktober 20, 2015, van http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666309005352
Matton, A., Goossens, L., Braet, C., & Vervaet, M. (2013). Punishment and reward sensitivity: Are naturally occurring clusters in these traits related to eating and weight problems in adolescents? European Eating Disorders Review, 21, 184-194.
Moens, E., & Braet, C. (2014). Cognitieve gedragstherapie als behandeling van kinderen met overgewicht. Directieve therapie, 34, 94-112.
Nederlands woordenboek. (2012).
Pijl, H. (2009). Obesitas bij volwassenen. In B. S. Loghum, Informatorium voor voeding en diëtetiek - dieetleer (pp. 815-831). Alphen aan den Rijn: Bohn Stafleu van Loghum.
Pijl, H. (2011, December). Obesitas: evolutie van een symptoom van overvloed. Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie, 9(4), 175-184. Opgeroepen op oktober 16, 2015, van http://link.springer.com/article/10.1007/s12467-011-0126-0
Posthumus, E. (2014, September). Tegen beter weten in: Waarom iedereen wel eens bezwijkt voor een verrukkelijke verleiding. Quest, pp. 22-27.
Renders, C., Bulk-Bunschoten, A., & van Mil, E. (2010, maart). De CBO-richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen'. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 78, 100-106.
Reward-project. (2013). Rewarding healthy food choices. Opgehaald van rewardstudy: http://www.rewardstudy.be/index.php/nl/project/project-algemeen
Rigter, J. (2010). Het palet van de psychologie: stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding (vierde herziene druk ed.). Bussum: Uitgeverij Couthinho.
Schweitzer, D., & Mathus-Vliegen, E. (2011). Het obesitas formularium: Een praktische leidraad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Stegeman, N. (2009). Energie en stofwisseling: Nomogram. In N. Stegeman, Voeding bij gezondheid en ziekte (p. 153). Groningen Houten: Noordhoff Uitgevers.
Stegeman, N. E. (2009). Voeding bij gezondheid en ziekte. Groningen Houten: Noordhoff Uitgevers.
University of Miami, Psychology. (2015, Oktober 20). Opgehaald van BIS/BAS scales: http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBISBAS.html
van Assema, P., Brug, J., & Lechner, L. (2013). Analyse van gedragsdeterminanten. In Informatorium voor Voeding en Diëtetiek - Voedingsleer (pp. 1065-1075). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
van Beek, R., Konings, T., Overveld, K., Andreoli, P., Oude Sogtoen, S., & Berghuis, K. (2011, Augustus). Behandeling van overgewicht bij kinderen met ‘VETCOOL'. PsychoPraktijk, 15-19. Opgehaald van http://link.springer.com.noord.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s13170-011-00059
van den Berg, L., Pieterse, K., Malik, J. A., Luman, M., van Dijk, K. W., Oosterlaan, J., & etal. (2011). Association between impulsivity, reward responsiveness and body mass index in children. International Journal of Obesity, 35, 1301–1307.
Van Efferen, P. (2013). Modern medisch woordenboek: praktische snelzoekgids van A-Z. Delft: Uitgeverij Elmar B.V.
van Grafhorst, D. (2013, juli 19). De obesogene leefomgeving: Redenen voor een interdisciplinaire aanpak. Utrecht, Nederland. Opgeroepen op 12 6, 2015, van http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/298402
Verhaegen, A. (2012). Medicatiegeïnduceerde obesitas en zijn metabole verwikkelingen. Tijdschrift voor Geneeskunde.
Vervoort, L., Braet, C., Vandeweghe, L., & Vervliet, B. (sd). Learning to eat sweets: The effects of Reward Sensitivity. Learning to eat sweets: The effects of Reward Sensitivity. Gent.
Vervoort, L., Vandeweghe, L., Vandewalle, J., Van Durme, K., Vandevivere, E., Wante, L., … Braet, C. (2015, December). Measuring Punishment and Reward Sensitivity in children and adolescents with a parent-report version of the Bis/Bas-scales. Personality and Individual Differences. Elsevier. Opgeroepen op januari 26, 2016, van http://www.sciencedirect.com.noord.vives.ezproxy.kuleuven.be/science/article/pii/S019188 6915005292
Vervoort, L., Verbeken, S., & Braet, C. (2014). Beloningsgevoelige mensen zijn makkelijker te verleiden. PsychoPraktijk , 15-18.
Vigez. (sd). Actieve voedingsdriehoek. Opgeroepen op april 24, 2016, van Vigez: http://www.vigez.be/projecten/actieve-voedingsdriehoek
VUB. (2004). Groeicurven Vlaanderen. Opgeroepen op November 2, 2015, van http://www.vub.ac.be/groeicurven/
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. (2013). Gezondheidsenquête. Opgeroepen op Oktober 16, 2015, van https://his.wivisp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_LS_NL_2013.pdf
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. (2013). Gezondheidsenquête. WIV. Opgeroepen op februari 2, 2015, van https://his.wivisp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2013.pdf
WHO. (2007). Growth references 5-19 years. Opgeroepen op maart 24, 2016, van WHO: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/
WHO. (2015). WHO: obesity and overweight. Opgeroepen op mei 14, 2015, van WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/).
WHO. (2016). Body Mass Index - BMI. (WHO, Producent) Opgeroepen op maart 24, 2016, van WHO: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthylifestyle/body-mass-index-bmi
WHO. (2016). WHO: 10 facts about obesity. Opgeroepen op januari 6, 2016, van WHO: http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/en/
Witteman, L. (2016). Cariës en tanderosie in het licht van onze voeding. In L. Witteman, Het tandheelkundig jaar 2016 (pp. 81-96). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Opgeroepen op januari 28, 2016, van http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-0889-7_7
Zelissen, P. (2013). Fysiologische aspecten van eetgedrag. In Informatorium Voeding en Diëtetiek - Voedingsleer (pp. 933-947). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Zelissen, P. (2013). Informatorium Voeding en Diëtetiek - Voedingsleer. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

sarah

1. Adriaans,P.(2004).casus in kaart gebracht. Een methode voor het analyseren van complexe gedragsproblemen.utrecht:uitgeverij Agiel.
2. Borthwck-duffy,s.(1994).epidemiology and prevalence of psychopathology in people with mental retardation.journal of consulting and clinical psychology,62,17-27.
3. Cooper,S.(2004).mental health.In:E.emersom,Chatton,T.thompson&t.parmenter(EDS.),international handbook of applied research in intellectual disabilities (pp.407-421.)london:john wiley &sons, Ltd.
4. Einfeld,S.,& Aman,M.(1995).issues in the taxonomy of psychopathology in mental retardation.journal of autism and devolpmental disorders,25;143-167.
5. Emerson,E.(2003).prevalenceof psychiatric disorders in childerenan adolescents with en without intellectual disability.journal of intellectual disability research,47,51-58.
6. Verhoeven,W.,Tuinier,S.,Curfs,L.,&Fryns,J.(2003).psychopathologische fenotypes of traditionele psychiatrische diagnostiek: Twee voorbeelden.nederlands tijdschrift voor de zorg aan verstandelijke gehandicapten,29,25-38.
7. Boonstra, B. e.a. (2015). Breinsleutels het jonge kind. Rotterdam CED
8. Bolt, L. van der & Aarsen, J. (2010). Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind. Een oriëntatie vanuit wetenschap en praktijk. Sardes speciale editie nr 9. Utrecht Sardes
9. Furman, B. (2011). De methode Kids’ Skils. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. Uitgeverij Boom/Nelissen
10. Förrer, M. en Jansen, L. (2010). Coöperatief leren binnen passend onderwijs. Amersfoort CPS
Jong, W. de (2014). Gedrag is meer dan je ziet! Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en –stoornissen. PICA
11. Huizinga, M. (2007). De ontwikkeling van executieve functies tussen kindertijd en jongvolwassenheid. Neuropraxis, 2007(vol. 11(3)), 69–76.
12. Dieden, R., & Bexkens, A. (2004). In perspectief: gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperkingen .Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
13.Bosma, T., Bexkens, A., & Van Geel, J. (2017). Begeleiden van een leerling met licht verstandelijke beperking in de klas. In M. Huizinga, M. D. Graas, D. & A. Bexkens, Kinderen met een lichtverstandelijke beperking in het passend onderwijs. Visie op ondersteuning in de klas. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Garant.
14.Bosma, T., Bexkens, A., & Van Geel, J. (2017). Begeleiden van een leerling met licht verstandelijke beperking in de klas. In M. Huizinga, M. D. Graas, D. & A. Bexkens, Kinderen met een lichtverstandelijke beperking in het passend onderwijs. Visie op ondersteuning in de klas. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
15. Bosma, T., Stevenson, C. E., & Resing, W. C. M. (2017). Differences in need for instruction: Dynamic testing in children with arithmetic difficulties. Journal of Education and Training Studies. DOI: doi:10.11114/jets.v5i6.2326
16. dirven meijer, P. d. m, & de groot, A. D. G. (2011). Leven met eczeem. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum : Imprint Bohn Stafleu van Loghum,.
17. Algra, H., & Nijenhuis, M. (2006). Kinderen en … keuzen maken: over het omgaan met sociale druk, reclame, beïnvloeding en verleiding. Amersfoort, Nederland: Kwintessens.
18. verdult, R. (2004). De pijn van dement zijn.De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag (1ste editie). Baarn: HB uitgevers.
19. Maes, R., & kop, P. (2001). Klassieke conditionering in de Psychotherapie. Psychopraxis, vol.3(2), 57–63.
20.Vettenburg, N., & Huybregts, I. (2001). Onveiligheidsgevoelens bij leerkrachten: worden zij beïnvloed door het gedrag van de leerlingen? Welwijs.: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 2001(nummer 4), 45–48.
21. De Bus , S., & Nuytiens, A. (2016). Onbehandelbare meisjes?: De benadering van Roma-meisjes voor een MOF verschenen voor de jeugdrechtbank. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, Vol.17(1), 35–53.
22. Demarsin, B. (2008). Autheniticiteit en contracteren omtrent kunst: een rechtsvergelijkende analyse.
23. Detilloux, J. (2005). Minderjarigen in aanraking met het gerecht.
24. Schoppe, L. (2010). Het Zonnebos - project: of hoe positieve gedragsbeïnvloeding en kansarmoede hand in hand gaan.