Basisteksten

Joyce:
Bröker, E. (2016, 21 maart). Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder een dak wonen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Vol.25(1), pp.90-101

Linde Onraedt:
Vansteenkiste, M. & Neyrinck, B. (2010). Optimaal motiveren van gedragsverandering: psychologische behoeftebevrediging als de motor van therapiesucces. Tijdschrift voor Psychotherapie, 3.

Hanne:
Tijdschrijft voor Gerontologie en Geriatrie,
Alain D. Dekker, Yannick Vermeiren, Gonny Beugelsdijk, Mieke Schipper, Lyanne Hassefras, José Elevel, 2018, De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom

Thomas Jacquemain:
De Zelf-Determinantie theorie
A. van den Broeck, H. de Witte, M. Vansteenkiste, W. Lens & M. Andriessen,
Gedrag & Organisatie, volume 22, November 2009, nr. 4, pp. 316-334.

Lynn Delepierre:
Stronks, K., Harting, J., Waterlander, W., & Kunst, A. (2018). Hoe kan een huisarts ‘de omgeving’ een plaats geven in de begeleiding van patiënten naar gezond leven? Bijblijven, 34(5), 336-344. Geraadpleegd via Springer Standard Collection

Cato Meersdom:
De invloed van beloningsgevoeligheid op het beloningsleren van 14- en 15-jarigen: Implicaties voor het eetgedrag Mennecier, Amandine Brugge : Katholieke Hogeschool VIVES Brugge, 2016

Anly Tremerie:
de Visser, M., van der Lely, N., van Blitterswijk, A. (2011) Voorkomen van alcoholschade bij jongeren in algemene ziekenhuizen.

sarah demoor:
Smidts, D., Huizinga, M. (2011) gedrag in uitvoering over executieve functies bij kinderen en pubers.

Dieryckx Mitch:
Effectiveness of school based prevention of problematic gaming Jongbloet, Johan ; De Paepe, Nina ; Vanmarcke, Karen ; Van Damme, Joris ; Van Lippevelde, Wendy Verslaving, 2018, Vol.14(1), pp.36-51

Ellen De Meestere:
Kind & Samenleving (2013-2017) QuaJong de wereld volgens kinderen & jongeren